top of page

KONULAR

FEN BİLİMLERİ & MİMARLIK & MATEMATİK VE UYGULAMALI BİLİMLER
SOSYAL, BEŞERİ, İDARİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ
TIP,HEMŞİRELİK & EBELİK VE SALIK BİLİMLERİ

FEN BİLİMLERİ

 • Biyoteknoloji

 • Botanik

 • Ekoloji

 • Hidrobiyoloj

 • Genel Biyoloji

 • Moleküler Biyoloji

 • Uygulamalı Biyoloji

 • Zoo

 • Fizik

 • Kimya

 • Biyoloji'nin konuları:

 • Botanik, Moleküler Biyoloji, Mikrobiyoloji, Genetik, Zooloji, Ekoloji v.s.

 • Astronomi

 • Yerküre bilimleri'nin konuları:

 • Fiziki Coğrafya, Jeoloji, Atmosfer bilimleri, Klimatoloji & Meteoroloji, Jeofizik, Jeodezi, Hidroloji & Hidrografi, Oşinografi, Toprak bilimi, Glasiyoloji, Jeomorfoloji, Pedoloji, Limnoloji, Biyocoğrafya, Mineraloji, Çevre bilimi, Hidrojeoloji, Palinoloji, Paleoklimatolojİ
   

MÜHENDİSLİK

 • Bilgisayar bilimleri & Bilgisayar mühendisliği & Bilişim

 • Donanım bilimi

 • Yazılım bilimi

 • Mekatronik mühendisliği

 • Tarım bilimleri & Ziraat mühendisliği

 • Bitkisel üretim

 • Hayvansal üretim

 • Metalurji ve malzeme mühendisliği

 • Havacılık ve uzay mühendisliği

 • Biyomedikal mühendisliği

 • Kimya mühendisliği

 • İnşaat mühendisliği

 • Elektrik ve elektronik mühendisliği

 • Genetik mühendisliği

 • Endüstri mühendisliği

 • Makina mühendisliği

 • Peyzaj mimarlığı

 • Askeri mühendislik

 • Maden mühendisliği

 • Nükleer enerji mühendisliği

 • Yöneylem araştırması

 • Robotik

 • Yazılım mühendisliği

 • Gıda mühendisliği

 • İşletme mühendisliği

MİMARLIK

 • İç Mimarlık

 • Dış Mimarlık

 • Şehir Plancısı

 • Peyzaj Mimarlığı

 • Restorasyon Mimarı

 • Politik Mimar

MATEMATİK

 • Paleoklimatoloj  

 • Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

 • Cebir ve Sayılar Teorisi

 • Geometri 

 • Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

 • Topoloji

 •  Uygulamalı Matematik 

UYGULAMALI BİLİMLER

 • Havacılık

 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi

SOSYAL, BEŞERİ, İDARİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ

Antropoloji
Arkeoloji
Müzikoloji
Etnoloji
İşletme 
Sosyoloji
Psikoloji
Bankacılık ve Finans
Felsefe
Beden Eğitimi ve Spor
Tarih
Kültürel çalışmalar
Dil Bilimi

İktisadi Bilimler

İdari Bilimler

Hukuk

Eğitim Bilimleri

Coğrafya

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Uluslararası İlişkile

Filoloji

İletişim

Etnoloji

İlahiyat ve Teoloji

Yönetim ve Organizasyon

Grafik

Fotoğraf

Geleneksel Türk Sanatları

Sahne Dekorları

Seramik

Tekstil ve Moda Tasarımı

Temel Eğitim

Resim
Heykel 
Tiyatro

Bale

Opera
Sinema

HEMŞİRELİK & EBELİK

 • Hemşirelik

 • Ebelik

 • Hemşirelikte Yönetim

 • Hemşirelik Esasları

 • İç Hastalıkları Hemşireliği

 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

 • Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

 • Psikiyatri Hemşireliği

 • Halk Sağlığı Hemşireliği

 • Onkoloji Hemşireliği 

 • İş Sağlığı Hemşireliği

SAĞLIK BİLİMLERİ

 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi

 • Beslenme ve Diyetetik

 • Çocuk Gelişimi

 • Dil ve Konuşma Terapisi

 • Ergoterapi

 • Sağlık Yönetimi

 • Sosyal Hizmet

 • Veteriner Hekimliği

 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 • Hemşirelik

 • İş Sağlığı ve İş Güvenliği

 • Odyoloji

 • ​Sağlık Hizmetleri

 • Sağlık ve Spor

 • Sağlık Bilişimi

 • Sağlık Fiziği

 • Sağlık Ekonomisi

 • Ortez ve Protez

 • Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 

 • Hareket ve Antrenman 

 • Spor Sağlık Bilimleri 

 • Spor Yönetim Bilimleri 

 • Fizik Tedavi

 • Beslenme ve Diyetetik 

 • Gıda Güvenliği 

 • Tarım

 • Ziraat

TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ VETERİNER HEKİMLİK VE ECZACILIK

Tıp

Veteriner Hekimliği

Diş Hekimliği

Eczacılık

​İç Hastalıkları
Alerji Hastalıkları
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları
Gastroenteroloji
Nefroloji
Romatoloji
İş ve Meslek Hastalıkları
İmmünoloji
Hematoloji
Geriatri
Tıbbi Onkoloji
Yoğun Bakım
Kardiyoloji
Göğüs Hastalıkları
Alerjik Göğüs Hastalıkları
Enfeksiyon Hastalıkları
Nöroloji
Psikiyatri
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Kardiyolojisi
Çocuk Metabolizma Hastalıkları
Çocuk Endokrinolojisi
Çocuk Hematolojisi
Çocuk Nefrolojisi
Çocuk Nörolojisi
Çocuk Alerjisi
Çocuk Onkolojisi
Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
Neonatoloji
Genetik
Çocuk Göğüs Hastalıkları
Çocuk İmmünolojisi
Yoğun Bakım
Çocuk Psikiyatrisi
Dermatoloji
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Romatoloji
Genel Cerrahi
Gastroentroloji Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi
Çocuk Ürolojisi
Göğüs Cerrahisi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
El Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
El Cerrahisi
Üroloji
Çocuk Ürolojisi
Androloji
Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite
Perinatoloji
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Algoloji
Radyasyon Onkolojisi
Radyoloji
Nöroradyoloji
Girişimsel Radyoloji
Pediyatrik Radyoloji
Nükleer Tıp
Tıbbi Patoloji
Sitopatoloji
Dermatopatoloji
Nöropatoloji
Tıbbi Genetik
Klinik Sitogenetik
Klinik Moleküler Genetik
Klinik Genetik
Tıbbi Biyokimya
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Parazitoloji
Viroloji
İmmünoloji
Mikoloji
Tıbbi Farmakoloji
Toksikoloji
Spor Hekimliği
Askeri Sahra Hekimliği
Hava ve Uzay Hekimliği
Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik 
Acil Tıp
Adli Tıp
Toksikoloji
Halk Sağlığı
Epidemiyoloji
Çevre Sağlığı
İşyeri Hekimliği
Okul Hekimliği
Fizyoloji
Aile Hekimliği
Anatomi
Embriyoloji ve Histoloji

SPOR BİLİMLERİ

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi 
Hareket ve Antrenman 
Spor Sağlık Bilimleri 
Spor Yönetim Bilimleri 

Fizik Tedavi

Beslenme ve Diyetetik 

Gıda Güvenliği 

Tarım

Ziraat

* Yukarıdaki alanlar, alt alanları ve ilgili tüm konulardaki bildiriler değerlendirmeye alınacaktır.  Konuların tam listesi için TIKLAYINIZ! 

** Çalışmanızın kongre kapsamına girip girmediğini öğrenmek için artemiscongress@gmail.com adresine mail atabilir, 0543 671 0123 adlı numaraları arayabilirsiniz. 

bottom of page